เข้าสู่ระบบโดย --->

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

ฝ่ายบริหาร

งานนิเทศ


ระบบการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Online
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567


 

ผู้ดูแลระบบ :  ครูอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์    โทร. 0882676156
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ